Livestream afspelen Livestream stoppen

Wat is Get A Grip

Wij zijn mediamensen met ervaring en wij zien een uitdaging in werken met talent en het uitvoeren van plannen van mensen met een beperking. Get A Grip is een sociaal maatschappelijke onderneming waarin professionals je begeleiden om jouw talent verder te ontwikkelen en zo samen met jou (radio)producties realiseren. 

Get A Grip beschikt over een eigen platform met een 24-uurs (audio)stream via website en app. Door middel van podcasts besteden wij aandacht aan onderwerpen uit het sociaal domein en aan bands en live-muziek in de Achterhoek. Verder verzorgen wij samen met reguliere partners uitzendingen vanaf verschillende festivals, waaronder Over de Top en Huntenpop.

Voor onze uitzendingen en reportages maken wij gebruik van een mobiele radiostudio.